Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

19 Jul

Accident: Jubba F50 in Mogadishu on Jul 18th 2022, flipped over on landing after left wing separated

Дэлгэрэнгүй
18 Jul

Accident: ICON F50 at Rubkona on Jul 16th 2022, runway excursion

Дэлгэрэнгүй
4 Jul

Incident: Emirates A388 at Dubai and Brisbane on Jul 1st 2022, gear and fuselage damage

Дэлгэрэнгүй
22 Jun

Accident: Red Air MD82 at Miami on Jun 21st 2022, runway excursion causes gear collapse on landing

Дэлгэрэнгүй
13 May

Accident: Tibet A319 at Chongqing on May 12th 2022, runway excursion on takeoff, aircraft on fire

Дэлгэрэнгүй
29 Apr

Сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
1 Apr

Leasing Companies File Insurance Claims On Aircraft In Russia

Дэлгэрэнгүй
29 Mar

Incident: United B763 over Atlantic on Mar 28th 2022, engine failure

Дэлгэрэнгүй
22 Mar

Chinese airliner crashes with 132 aboard in country’s south

Дэлгэрэнгүй
7 Feb

FAA Awards $10 Million to Develop the Next Generation of Aviation Professionals

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй