Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

21 Nov

Accident: LATAM Chile A20N at Lima on Nov 18th 2022, collision with fire truck on takeoff

Дэлгэрэнгүй
8 Nov

Хамтын ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй
24 Oct

23-OCT-2022 – Korean Air Airbus A330-322 accident:

Дэлгэрэнгүй
18 Oct

Incident: VivaColombia A20N near Monteria on Oct 17th 2022, landed with just 200kg of fuel remaining

Дэлгэрэнгүй
17 Oct

Incident: British Airways A319 at Munich on Oct 15th 2022, gear problems

Дэлгэрэнгүй
17 Oct

Incident: Century CRJ2 at Managua on Oct 15th 2022, runway excursion on landing

Дэлгэрэнгүй
14 Sep

Сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
19 Jul

Accident: Jubba F50 in Mogadishu on Jul 18th 2022, flipped over on landing after left wing separated

Дэлгэрэнгүй
18 Jul

Accident: ICON F50 at Rubkona on Jul 16th 2022, runway excursion

Дэлгэрэнгүй
4 Jul

Incident: Emirates A388 at Dubai and Brisbane on Jul 1st 2022, gear and fuselage damage

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй