Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

8 Feb

Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй
14 Jan

Сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
11 Jan

Boeing 737-524 (WL) – Fatal Accident (INDONESIA)

Дэлгэрэнгүй
19 Nov

Incident: Azul A20N at Rio de Janeiro on Nov 15th 2020, hail strike

Дэлгэрэнгүй
17 Nov

Хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй
15 Oct

Parachute Saves Lives Of Three People On Board Small Airplane In Sutter County

Дэлгэрэнгүй
13 Oct

Incident: United A320 at Chicago on Oct 12th 2020, hail strike

Дэлгэрэнгүй
10 Oct

Сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
10 Aug

Accident: India Express B738 at Kozhikode on Aug 7th 2020, overran runway and fell into valley

Дэлгэрэнгүй
10 Aug

Pakistan International Airlines fires 28 pilots with fake license

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй