Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

19 May

Cessna SkyCourier Completes First Flight

Дэлгэрэнгүй
8 May

Indian MiG-29 fighter jet crashes after a technical failure

Дэлгэрэнгүй
8 May

Accident: Southwest B737 at Austin on May 7th 2020, landing aircraft hits man on runway

Дэлгэрэнгүй
6 Apr

Lithuanian-Chinese MRO wins certification for line maintenance in China

Дэлгэрэнгүй
2 Apr

Online Aviation Degree Launches At K-State Polytech

Дэлгэрэнгүй
30 Mar

29-MAR-2020 – Lionair Inc. IAI 1124A Westwind II accident: 8 dead

Дэлгэрэнгүй
23 Mar

In May, SpaceX Will Return Human Spaceflight to U.S. Soil

Дэлгэрэнгүй
19 Mar

Incident: Vietnam A321 at Ho Chi Minh City on Mar 18th 2020, rejected takeoff due to uncontained engine failure sets grass alight

Дэлгэрэнгүй
10 Mar

Mongolian maintenance specialist provides first service to Ukraine International

Дэлгэрэнгүй
9 Mar

Accident: Omni B763 at Shannon on Mar 8th 2020, hard landing

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй