Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

12 May

ATR 72-600 (72-212A) – Tires damaged on Takeoff (Taiwan)

Дэлгэрэнгүй
16 Mar

Accident: Virgin Atlantic B789 at London on Mar 15th 2021, laser injures captain

Дэлгэрэнгүй
10 Mar

China, Russia agree to build lunar research station

Дэлгэрэнгүй
10 Mar

Incident: JAL B789 over Russia on Feb 21st 2021, engine vibrations

Дэлгэрэнгүй
1 Mar

Beechcraft B300 King Air 350i – Fatal Accident (China)

Дэлгэрэнгүй
26 Feb

Incident: LAM B737 at Quelimane on Feb 26th 2021, runway excursion on landing

Дэлгэрэнгүй
26 Feb

Incident: Singapore B744 at Brussels on Feb 26th 2021, body gear door damage

Дэлгэрэнгүй
8 Feb

Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй
14 Jan

Сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
11 Jan

Boeing 737-524 (WL) – Fatal Accident (INDONESIA)

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй