Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

8 Apr

Ethiopia releases preliminary report on Ethiopian Airlines flight 302 accident

Дэлгэрэнгүй
27 Mar

A Boeing 737 Max 8 made an emergency landing after an engine problem

Дэлгэрэнгүй
22 Mar

Ethiopian Airlines Installed Max 8 Simulator, but Pilot on Doomed Flight Didn’t Get Training

Дэлгэрэнгүй
22 Mar

List of accidents involving brand new passenger aircraft

Дэлгэрэнгүй
21 Mar

Accident: Iran F100 at Tehran on Mar 19th 2019, main gear did not extend

Дэлгэрэнгүй
21 Mar

Boeing says finalising software upgrade, revising pilot training for 737 Max

Дэлгэрэнгүй
21 Mar

Потерпевший катастрофу в 2018 году Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air едва не разбился накануне катастрофы

Дэлгэрэнгүй
19 Mar

Ethiopian Airlines black boxes show similarities to Lion Air crash-ministry

Дэлгэрэнгүй
19 Mar

How a 50-year-old design came back to haunt Boeing with its troubled 737 Max jet

Дэлгэрэнгүй
15 Mar

Boeing and the FAA Already Lost Control of the Narrative

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй