Сахилга хариуцлага, дэг журмыг мөрдөж ажиллах тухай