Хээрийн дадлага сургалт

Шинжлэн шалгах ажиллагаанд шинжээч нарын бэлэн байдлыг хангах, ICAO Circular 298-AN/172 “Training Guidelines for Aircraft Accident Investigators”, “Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation” DOC 9756,  P1-ийн, 5.4, 5.5 дахь заалтын дагуу хээрийн нөхцөлд ослын газарт ажиллах дадлага сургалтыг Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутагт 2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Xeeriin surgalt tailan-г  Тайлан 2019-с үзнэ үү.