Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуулийг хэрэгжүүлэх

Зам, тээврийн салбарт Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2019 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хэлэлцэж, 2020 оны зорилт төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурал 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр ЗТХЯ-ны 301 тоот өрөөнд амжилттай болж өнгөрлөө.