Холбоо, Навигаци, Бодит Ажиглалтын Тоног Төхөөрөмжийн Ашиглалт, Техникийн Бэлэн Байдлын Тухай