F50, JU-8883 Гидравликийн Шингэн Агаарт Багассан Зөрчлийг Шинжлэн Шалгасан Тайлан