F50, JU-8258 Баруун Хөдөлгүүр Агаарт Унтарсан Зөрчлийг Шинжлэн Шалгасан Тайлан