B737-800, JU-1015 Агаарын Хөлгийн Дугуйны Давхарга Хууларсан Зөрчлийг Шинжлэн Шалгасан Тайлан