Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas Mini Ninjas

НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБАНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Зам, Тээврийн Яамны Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллага мөн.

НТОЗШША-ы зорилго нь :

Албаны үйл ажиллагаа нь агаарын хөлгийн осол, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, тухайн осол, зөрчил дахин давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг гаргах бөгөөд хэн нэгний гэм бурууг тогтооход чиглэгдэхгүй.

Онцлох мэдээ

Мэдээ Мэдээлэл

10 May

Biden plans to bolster U.S. airline consumer protections

Дэлгэрэнгүй
6 May

US fighter jet crashes in South Korea

Дэлгэрэнгүй
5 May

НИСЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, СЭРГЭЭН ЗАСАХ АЛБАНЫ СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Дэлгэрэнгүй
4 May

Pakistani plane enters Indian airspace due to heavy rain, travels 120 km before reentering Pakistan

Дэлгэрэнгүй
1 May

FAA Says Funding Cuts Would Endanger Safety In The US

Дэлгэрэнгүй
24 Apr

Accident: Pel SF34 near Cobar on Apr 23rd 2023, fire on board

Дэлгэрэнгүй
20 Apr

БУОНБ-ын 2 давхрын хурлын танхимд 2023.04.21-нд “Авилга албан тушаал, цахим орчинд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр сургалт

Дэлгэрэнгүй
17 Apr

Incident: Qatar A359 at Islamabad on Apr 16th 2023, tail strike

Дэлгэрэнгүй
5 Apr

TSA prevents airport worker from carrying handgun through Newark Liberty International Airport checkpoint

Дэлгэрэнгүй
31 Mar

Сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба

1980 онд Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар / ИАТУЕГ/-ын дэргэд Нислэг техникийн улсын байцаан шалгах нэртэйгээр тус алба байгуулагдан а... Дэлгэрэнгүй